MUĞLA KÜLTÜR SANAT

SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN,

HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR.

Şubelerimiz

ÇOK AMAÇLI SALON

Çok Amaçlı Salonumuz 1375 m² olup, eklenti alanları ile birlikte 2460 m²’lik alana kurulmuştur. Maksimum 1000 kişi kapasiteli etkinlik yapılabilmektedir. Salonumuzda kullanılmak üzere 100 masa ve 1000 adet sandalye bulunmaktadır.

Çok Amaçlı Salonumuz kamu kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere; konferans, sempozyum, çalıştay, panel, seminer, fuar, konser, nikah, düğün vb. etkinlikler için tahsis edilmektedir. Yapılacak tüm etkinliklerde ikram, masa süsleme, servis elemanları, fotoğraf, video çekimi, orkestra ve ses sistemi tahsis talebinde bulunan tarafından temin edilmektedir.

SEN DE GEL ENGELSİZ KAFE

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi İçerisindeki Sen De Gel Engelsiz Kafemiz 253 m² alan üzerine kurulmuştur. İçeride maksimum 130 kişi kapasiteli etkinlik yapılabilmektedir. Kafemizde kullanılmak üzere 25 masa 100 sandalye ve 2 oturma grubu bulunmaktadır.

Kafeteryamızda Tost, hamburger, köfte , sıcak ve soğuk içecekler, tatlı, bisküvi çeşitleri yer almaktadır.

Kafeteryamız; Doğum günü, kadınlar için gün programları gibi organizasyonlara hizmet vermektedir.

SOSYAL KAFE

Sosyo – Kültürel alan içerisindeki Sosyal Kafemiz 77,48 m² kapalı ve 340,73 m² açık alan üzerine kurulmuştur. Kapalı alanda maksimum 30 kişi, açık alanda ise 150 kişi kapasiteye sahiptir. Kafemiz hafta sonları 08.00-17.00 arası hizmet vermektedir.

BODRUM PARK KAFE

Bodrum-Turgutreis Yaşam Merkezi İçerisindeki Park Kafemiz 128,00 m² kapalı ve 294,45 m² açık alan üzerine kurulmuştur. Kapalı alanda maksimum 40 kişi, açık alanda ise 250 kişi kapasiteye sahiptir. Kafemiz 7 gün hizmet vermektedir.

Kafemizde Tost, hamburger, köfte , sıcak ve soğuk içecekler, tatlı çeşitleri yer almaktadır.

Faaliyet Konuları

Şirket her türlü kültür, sanat, turizm, spor ve sosyal işlerle ilgili ürün, faaliyet ve hizmetlerini yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve tesis kurmak, kurdurtmak, işletmek ve işlettirmek amacıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri yapabilir.

KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ
 1. Kültür ve sanat faaliyetleri, sinema, tiyatro, TV, video, film, pandomim, bale, opera gibi sözlü ve sözlü gösteri ve sahne sanatları, resim, heykel, gravür, karikatür, afiş, özgün baskı ve fotoğraf gibi görsel sanatlar, caz, Klasik Türk ve Batı müziği, Türk halk Müziği ve pop müzik gb dinleti sanatları ile edebiyat ve kültüre ilişkin eğitici, öğretici, beğeni kazandırıcı ve tanıtıcı, genel olarak kültür ve sanata ve Muğla’ya ilişkin her türlü sanatsal, kültürel ve entelektüel etkinliklerde bulunabilir.
 2. Konusu ile ilgili kültür, sanat, bilim ve teknoloji müzeleri, merkezleri, büroları, konser, tiyatro, sinema salonları, galeriler, atölyeler, derslikler kurabilir, açabilir, işletebilir, işlettirebilir, sabit ve seyyar sergiler düzenleyebilir. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar oluşturabilir, her türlü sosyal, kültürel, bilimsel çalışmalar yapabilir, yaptırabilir, kamuoyu araştırmaları yapabilir, yaptırabilir, personel eğitimi, halk eğitimi, dil eğitimi ve el sanatları ile diğer meslek edindirme kursları açabilir.
 3. Bu alanlara ilişkin Ulusal ve Uluslararası birlik, dernek, vakıf, kulüp, kurul, platform, kongre gibi mesleki oluşumlara üye olabilir, kuruluş süreçlerinde bulunabilir, toplantılarına katılabilir.
 4. Türkçe ve yabancı dilde basılı sözlü, sözsüz, görsel ve gösteri niteliğindeki tüm kültür ve sanat eserlerinin, kitapların film, video, kaset, ses kaseti, CD ve CD-ROM’ların yurt içinde ve dışında üretimini, alımını, satımını, yayımını, basımını, çoğaltımını ve dağıtımını yapabilir, yaptırabilir, mümessilliğini alabilir, her türlü araç ve gereçlerini üretebilir, alabilir, satabilir, ithal edebilir, ülkemizde üretilenleri ihraç edebilir. Bu işler için gerekli işlenmiş ham ve yardımcı maddeler ile makine, tesisat, nakil araçlarını alma, satma, kiralama, imal, ithal ve ihraç işlemlerini yapabilir.
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kültür, sanat ve eğitim konularında düzenlenen çalışmalara katılabilir, ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenleyebilir, sanatçıları özendirmek, desteklemek amacı ile çalışmalar yürütebilir, yayınlar yapabilir. Bu konulara çalışan kuruluşlara ortak olabilir, vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara girebilir.
 6. Sahne ve gösteri sanatları dallarında etkinliklerde bulunarak, bu sanatları yurt dışında da temsil, gösteri gibi etkinliklerle resim, heykel, gravür, afiş, özgün baskı gibi görsel sanatları, sergiler düzenleyerek tanıtmak yukarıdaki konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında konserler, kongreler, seminerler, sempozyumlar düzenleyebilir, yerli yabancı şirketlerle iş birliği ortaklık kurabilir.
 7. Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak veya şirket menfaatine uygun olan gerekli görülecek diğer alanlarda bizzat veya üçüncü kişiler vasıtasıyla gerçek ve tüzel kişilere, reklam ve tanıtım hizmetleri vermek gayesiyle, her türlü reklam ve tanıtım filmlerinin gösterimine aracılık edebilir. Reklam ve tanıtım amaçlı afiş, broşür, bülten, kılavuz, dergi, kitap hazırlatabilir, basım işlerini ve dağıtımını yapabilir, yaptırabilir. Reklam ve tanıtım hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü malzeme makine, teçhizat, tesisat satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.
 8. Arkeoloji, etnografya, tarih, güzel sanatlar, bilim ve çocuk gibi temalarda müzeler kurabilir, işletebilir. Müze ile ilgili her türlü maket, eşya, figür , el sanatları ve hediyelik eşya gibi ürünlerin satışını yapabilir alabilir kiralayabilir, kitapçı, kafe ve kitap kafe işletmeciliği yapabilir, bu amaçla iş birliği anlaşmaları yapabilir ve her türlü ticari ilişki içine girebilir. Yurt içi ve yurt dışında sergi düzenleyebilir, düzenlenenlere iştirak edebilir, mümessillikler, distribütörlükler, bayilikler alabilir, verebilir. Bu konularda yabancı şirket ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve ortaklıklar kurabilir.
TURİZM FAALİYETLERİ
 1. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri ulaşım konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, turizm amaçlı kara, deniz ve hava taşımacılığı, transfer işlemlerini, biletlerin rezervasyonunu yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.
 2. Turistik amaçlı hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapabilir.
 3. Yurt içinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilir, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularda faaliyetler gösterebilir. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenleyebilir ve diğer hizmetlerini yerine getirebilir.
 4. Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahatler düzenleyebilir. Her türlü tanıtım organizasyonunu yapabilir, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenleyebilir, ortaklıklar kurabilir, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurabilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri alabilir.
 5. Süreli ve süresiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür gibi yayınları çıkartabilir, yurt içine ve yurt dışına yayabilir, satabilir ve pazarlayabilir, bu konularda çalışan kuruluşlara ortak olabilir.
SOSYAL İŞLER VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ
 1. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, düğün salonu, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkezi işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, danışmanlık yapabilir bu amaçlara yönelik her türlü organizasyon ve etkinlik düzenleyebilir, bu organizasyon ve etkinlikler kapsamında her türlü mal hizmet alımı ve yapım işlerinde bizzat veya üçüncü kişiler vasıtası ile yapılabilir, organizasyon, nakliye, ulaşım vs. hizmetleri yapabilir, yaptırabilir, buralara iştirak etmek, bunlar için ihtiyaç duyulan her türlü makine tesisat nakil araçları alabilir, satabilir, kiralayabilir.
 2. Müzikli/müziksiz, içkili/içkisiz eğlence yerleri açabilir ve sosyal hizmetlerle ilgili projeler, sosyal yardım projeleri, müşavirlik, fizibilite çalışmaları yapabilir, yaptırabilir.
 3. Sesli ve ışıklı gösteriler yapabilir, mevcut gösteri ve organizasyonlara katılabilir. Açık hava reklamcılığı (Klasik billboard, ışıklı billboard, süper billboard, led pano ve her türlü açık hava reklamcılık ekipmanı vb) yapabilir ve Açıkhava reklamcılığı ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, makine, teçhizat, tesisatı satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.
SPOR FAALİYETLERİ
 1. Şirket amacı ile ilgili olarak açık ve kapalı spor salonları ve yüzme havuzları açabilir, işletebilir, devredebilir, kiraya verebilir.
 2. Gerektiğinde sporu teşvik etmek adına gençlere spor malzemesi, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapabilir, gerekli desteği sağlayabilir, reklam verebilir.
 3. Her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenleyebilir, sporcu taşımak ve tanıtım yapmak amacı ile binek ve toplu taşıma, VIP araçları alabilir, kiralayabilir, işletebilir.
 4. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilebilir, sponsorluk yapılabilir.
 5. Teleferik işletmeciliği yapabilir. Kış sporları ile ilgili işletmeler kurabilir.
GENEL
 1. Ticari, gayri ticari her nevi toplu konut, işyeri, otel, tatil köyü , her türlü sosyal ve kültürel ve eğitim tesisleri, turizm işletmeleri, binicilik okulları, restoran, kafe, çayevi, düğün salonu, teleferik işletmeleri, açık ve kapalı spor salonları ve yüzme havuzlarını işletebilir, devredebilir, kiraya verebilir kiralayabilir.
 2. Her türlü araç kiralama işleri ve lojistik hizmetler vermek, bu hizmetleri sunmak amacı ile binek otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet, tır vb her türlü kara aracını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
 3. Amacını gerçekleştirmek için gemi dahil her türlü nakliye araçları, makine, teçhizat, ham madde alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
 4. Amacını gerçekleştirmek için gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve nakdi haklar kurabilir, rehin ipotek işlemleri yapabilir.
 5. Bu faaliyetler için gerekli binaları yapabilir, yaptırabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir, donanımlarını temin edebilir, ettirebilir, onarımlarını yapabilir veya yaptırabilir, web sayfaları tasarımları oluşturabilir, her türlü danışmanlık, destekleri alabilir, faaliyet konusu işler için gerekli işlenmiş, yarı işlenmiş, ham ve yardımcı maddeler ile makine, tesisat, nakil araçları alabilir, satabilir, kiralayabilir, imal, ithal ve ihraç edebilir, sözleşmeler akdedebilir, akreditifler açtırabilir.
 6. Amacını gerçekleştirmek için resmi ve özel bankalardan kredi alabilir bunlarla ilgili rehin ipotek işlemleri yapabilir. Avrupa Birliği, UNICEF, UNESCO ve Birleşmiş Milletlerin ve diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların kaynaklarından ve fonlarından yararlanabilir, bu amaçla her türlü iş ve işlem yapabilir.
 7. Şirket konuları ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarınca düzenlenen açık arttırma, eksiltme, taşınır ve taşınmazlarla ilgili ihalelere katılabilir, pay akçesi yatırabilir, gerekli işlemleri yapabilir.
 8. Her türlü matbaa ve baskı işleri yapabilir, dergi, gazete çıkarabilir ve reklam işleri yapabilir.
 9. Faaliyet alanına giren her konuda her türlü hediyelik eşya üretebilir, alabilir ve pazarlayabilir, bu amaçla her türlü işletme, dükkan vb açabilir ve işletebilir.

Yönetim Kurulu

ÖZGÜR AKDAĞ

yönetİM KURULU BAŞKANI

ERCAN ARSLAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

OSMAN CAN YENİCE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞEVKET GÜLEN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ERHAN ÇETİNKAYA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KAAN ÇETİNKAYA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DERYA KURT

ŞUBE MÜDÜRÜ

MERSİS NO

0043031061000001

TİCARİ ÜNVANI 

MKS (MUĞLA KÜLTÜR SANAT) TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İletişim

Telefon : 0252 502 20 48

Email: [email protected]

Adres : Orhaniye Mah. Bülent Önuçan Sk. No: 2/10